Du har lagt till %s böcker i din varukorg
Totalpris:
Ordersammanfattning
Bok
Pris

x Bok


Leverans

Totalpris

Beställningsvillkoren

 

 

DATA IDENTIFIKATION

I enlighet med uppgifterna i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel anges följande uppgifter nedan:

Företaget som äger denna webbplats är "The Story Tailors, SL", registrerad på adressen c / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 i Barcelona, ​​med CIF nummer: B-66606617, registrerad i handelsregistret i Barcelona till volym 44,989, folio 213, ark 473454, inskription 3ª.
Kontakta email: hej@themagicofmyname.com

Informationen i www.mittmagiskanamn.se utgör en informationstjänst med ett varierat utbud av varor och produkter som erbjuds av "The Story Tailors, SL" (nedan kallade The Story Tailors) inom området för personliga barns litterära publikationer genom vår webbplats, kan du få tillgång till ett brett utbud av innehåll inom sektorn.

Användningen av webbplatsen www.themagicofmyname.co.uk, inklusive enkel åtkomst, tillskriver användarens villkor och därmed inlämning till bestämmelserna i dokumentet.

Story Tailors, S.L kan när som helst ändra innehållet, utformningen och strukturen på www.mittmagiskanamn.se samt dessa bestämmelser, utan föregående meddelande.

 

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

Tillgång till webbplatsen www.mittmagiskanamn.se kräver godkännande av användarvillkoren, dess policy och juridiska meddelande som för närvarande gäller på denna webbplats, som kan ändras utan föregående meddelande, såvida det inte finns stora variationer. Navigering eller användning av webbplatsen och nämnda supportkanaler, tillsammans med markeringen och användningen av incheckningarna i olika former, förutsätter en entydig acceptans av dessa villkor.

Användaren får tillgång till www.mittmagiskanamn.se under eget ansvar och åtar sig att använda webbplatsen i enlighet med lagen, och inte vidta åtgärder som kan skada Story Tailors eller tredje parts skull, intressen eller rättigheter, som liksom åtgärder som kan överbelasta, skada eller inaktivera webbplatsen, servrar och annan datorutrustning. Användaren kommer att vara ansvarig för eventuella skador och förluster som kan uppstå som ett resultat av brott mot denna skyldighet. Tillgång till www.mittmagiskanamn.se kräver ingrepp från tredje parts operatörer, därför kan sådan åtkomst avbrytas, annulleras eller otillgänglig på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
Story Tailors är inte ansvarig för eventuella skador eller förluster som kan uppstå som resultat. Det är upp till användaren att vidta lämpliga åtgärder för att upptäcka och eliminera förekomsten av virus, maskar eller andra element som kan ändra sina datorsystem.

Användaren får inte använda sidan på något olagligt eller olämpligt sätt, bryta mot gällande lagstiftning eller tillstånd. Användaren accepterar att följa alla instruktioner som vi erbjuder i samband med användningen av sidan.

 

INTELLEKTUELL EGENDOM

Källkoden, de grafiska mönster, bilderna, fotografierna, animationerna, programvaran, audiovisuellt innehåll, texten samt informationen, inklusive särskiljande tecken eller andra industriella rättigheter och innehållet som samlas i www.mittmagiskanamn.se är skyddade enligt gällande brittiska lagstiftningslag om immateriella och industriella rättigheter till förmån för The Story Tailors och fullständig eller delvis reproduktion av denna webbplats, eller dess datorbehandling, offentlig kommunikation, distribution, diffusion eller Ändring är inte tillåten. Transformation och annan form av exploatering, utan föregående skriftligt tillstånd från dess ägare, The Story Tailors, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32 andra stycket i Immaterialrättslagen.

Tillgången till eller användningen av webben innebär inte att rätten att utnyttja innehållet i detsamma sker.

Användaren kan endast och uteslutande använda materialet som visas på denna webbplats för personlig och privat användning, användning för kommersiella ändamål eller olaglig verksamhet är förbjuden. Alla rättigheter som härrör från immateriella rättigheter är uttryckligen reserverade av The Story Tailors.

Story Tailors kommer att övervaka överensstämmelsen med ovanstående villkor och för korrekt användning av innehållet som presenteras på sin webbplats, utöva alla civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder som motsvarar den i händelse av överträdelse eller brott mot dessa rättigheter av användaren.

 

PERSONLIGT DATASKYDD

Tillgången till webbsidan eller dess användning innebär inte att samling av användarens personuppgifter är en prioritet av The Story Tailors. Det rapporteras emellertid att, när The Story Tailors begär personuppgifter, kommer användaren att informeras korrekt i enlighet med artikel 13 i European Regulation 2016/679 av den 27 april (GDPR) och sekretesspolicyn.

Personuppgifterna som samlas in i informationsförfrågan bildas eller i processerna för att köpa en produkt, kommer att bli föremål för automatiserad eller blandad behandling och kommer att inkorporeras i motsvarande filer, som ägandet motsvarar The Story Tailors.

Samlingen och automatiseringen av personuppgifter är avsett att upprätthålla det kontraktsförhållande som kan upprättas med The Story Tailors, samt förvaltning, administration, information, tillhandahållande och förbättring av de tjänster som användaren bestämmer.

I sekretesspolicyn är ett dokument som kompletterar det här dokumentet, behandlingarna och syftet med de uppgifter som du kan ge oss detaljerad information.

Story Tailors har tagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att garantera datasäkerheten och för att undvika förändringar, förluster, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn till teknikens tillstånd, typen av lagrade data och riskerna för att vilka de utsätts för, oavsett om de kommer från mänsklig handling eller från fysisk eller naturlig miljö. De tekniska och organisatoriska åtgärder som syftar till att uppnå de grundläggande målen med avseende på säkerhet kommer att antas, till exempel: konfidentialitet, förstås som begränsning av obehöriga personers tillgång till information. integritet, förstås som upprätthållande av tillförlitlig och kvalitetsinformation och tillgänglighet, förstås som garanti för tillgång till informationssystemet på begäran av en auktoriserad användare.

Den här delen tar inget ansvar för felaktigheter i den information som lämnas, kan och inte avstå från de handlingar som kan härledas från åtgärden.

Företaget gör inga uppdrag för närvarande med dina uppgifter. I ditt fall kommer eventuella uppdrag att omfattas av obligatorisk överensstämmelse med lagstiftningen, i ditt uttryckliga samtycke eller för att enheten är absolut nödvändig och relaterad för tillhandahållandet av den upphandlade tjänsten.

Slutligen kan The Story Tailors skicka ett mail till dig som innehåller ett nyhetsbrev med information om tillgängliga erbjudanden och rabatter som kan vara av intresse, men begär specifikt samtycke till detta.

 

COOKIES

All information om cookies som vi använder på webbplatsen www.mittmagiskanamn.se är relaterad till vår integritetspolicy och cookies. (Innehållet av cookies kommer att hittas i sekretesspolicyn).


VIKTIG INFORMATION

Kontaktuppgifter för ansvarig / representant:


"The Story Tailors, S. L.", med adress på C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 i Barcelona, ​​med CIF nummer: B-66606617. Kundservice-e-postadressen är hej@themagicofmyname.com

Syftet med produkten: Förvaltning av köp av personliga barns litteratur publikationer, och i förekommande fall nyhetsbrev.

Legitimation: Genom otvetydigt samtycke när de juridiska villkoren för vår hemsida accepteras.

Mottagare: Uppgifter kommer inte att komma till tredje part, utom i fall av laglig skyldighet eller i uppdrag som är nödvändiga för att uppfylla den upphandlade ordern.

För detta ändamål informerar vi dig om att dina uppgifter, när det är absolut nödvändigt, kommer att meddelas till tryckeri, leverantörer och posttjänster inom den geografiska avgränsningen för att göra produkten, skicka produkten och dess uppföljning.
På samma sätt görs elektronisk informationskommunikation eller nyhetsbrev via Email Marketing Mailchimp.

 

Rättigheter: Klienter kan utöva rätten till tillträde, rättelse, opposition eller radering vid den adress som anges i informationen per skikt (etablering eller via e-post eller på adressen i början av skrivandet), samt via vår hemsida. Vi informerar också de drabbade om att de har rätt att begära rätten att överföra sina uppgifter, i förekommande fall, till begränsningen av behandlingen som utförs när syftet inte längre existerar eller den specifika motsättningen till en särskild behandling. Den berörda personen eller de som berörs av behandlingen har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke.
Slutligen har klienten eller den berörda användaren rätt att kontakta Datainspektionen (The Swedish Data Protection Authority), en enhet som hanterar alla aspekter som rör tillämpningen av dataskyddsförordningen och där användaren kan rapportera eller försvara sina intressen i det fall som anser det lämpligt. Hemsida för Data inspektionen hittar du här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Ursprung: Källan är den berörda personen och hans eller hennes förmyndare eller föräldrar. Den behandlade data är för grundläggande identifiering, på grundnivå med generell karaktär.

Uppgiftsskydd: Uppgifterna kommer att behållas så länge det finns ett gemensamt intresse av parterna på grund av förhållandet eller samtycke. Uppgifterna förblir i märkningen i överensstämmelse med de obligatoriska föreskrifterna tills den åläggande perioden överskridits.

Internationella överföringar: För tillfället är dessa inte möjliga.

Ytterligare information:

Informationskanaler:
1º .- E-post: hej@themagicofmyname.com
2º .- Telefon: Kundservice telefonnummer (+44) 2081334102.

3º.- Huvudkontor: C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona.
4º.- Genom våra juridiska texter som exponeras på hemsidan, www.mittmagiskanamn.se, särskilt i avsnitten "Rättsligt meddelande", "Sekretesspolicy" och kontaktformulär.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Story Tailors är inte ansvarig för eventuella skador eller förluster som kan uppkomma till följd av användningen av innehållet på webbplatsen. Det är användare själv som ansvarar för användningen av det de får tillgång till.


Story Tailors ansvarar inte direkt, indirekt eller som dotterbolag till skador och förluster av någon sort som härstammar från kontrakt av en tjänst med anpassningsbart innehåll. Således inte ansvarigt för införandet av bilder eller innehåll som innebär intrång i rättigheter för bild, immateriell och industriell äganderätt eller som kan innebära ett rättsligt åsidosättande av någon sort, ligger ansvaret hos den person som avtalar tjänsterna. Den person förbinder sig att ha juridisk tillgång till innehållet som används för att förbereda produktets föremål för kontraktet, som endast kommer brukas för privat användning. Ej heller ansvarar för eventuella semantiska, grammatiska eller stavfel som införs av beställaren vid utarbetandet av den kontraktspliktiga produkten, som är beställarens ansvar. Den avtalsslutande parten åtar sig att inte avslöja sådana fel genom att skylla The Story Tailors för dessa fel.


På samma sätt är The Story Tailors inte ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid användning av en utdaterad eller defekt version av webbläsaren, avbrott i sambandet som uppstår vid överföring av data, datavirus, avbrott eller avbrott i driften av internetanslutningen, blockeringar orsakade av brister eller överbelastning av telefonlinjer samt skadestånd som orsakats av tredje part genom obehörig störning.

Story Tailors hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse för användarna. Story Tailors påtar sig inget ansvar för dessa länkar och kan inte garantera överensstämmelse med våra sekretesspolicys. Därför kommer användaren åtkomst till innehållet på ovannämnda webbsidor enligt användningsvillkoren som anges där och under eget ansvar. Story Tailors tar inte heller ansvar för de kontakter som användaren etablerar med potentiella samarbetspartners genom våra banderoller.

 

Story Tailors är inte ansvarig för brott mot någon tillämplig lag som användaren kan få tillträde till på hemsidan www.mittmagiskanamn.se och /eller i användningen av informationen i den.

Vi är inte ansvariga för förlust, skada eller utgifter (inklusive förlust av vinst) som uppkommer direkt eller indirekt från eventuella fel eller förseningar i utförandet av någon skyldighet enligt våra Allmänna Villkor, på grund av händelser eller omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till,  strejker, industriella åtgärder, strömförsörjning eller utrustning, statliga åtgärder eller liknande.

Story Tailors förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, avbryta eller neka användarens tillgång till innehållet av begränsad åtkomst, under någon av de omständigheter som beskrivs.

 

 

LÄNKAR

De länkar som kan nås till en tredje parts webbsida har ett särskilt syfte, vars syfte är att ge våra användare andra informationskällor som kan vara av intresse.

Story Tailors försöker granska innehållet i de länkar som finns. Det är emellertid omöjligt att konstant veta det specifika innehållet i de föreslagna länkarna. Av denna grund ber vi om ett samarbete med dig som användare svara på den aktuella lagenligheten, moralen eller den allmänna ordningen, och sätta den i kunskap genom följande email: hej@themagicofmyname.com

Story Tailors använder sociala medier och nätverk för att marknadsföra sina evenemang, tjänster och produkter. Detta för att nå största möjliga antal mottagare, men de juridiska förutsättningarna är etablerade för liknande sociala nätverk.

ANSVAR
Kort sagt är användaren ensam ansvarig för användningen av tjänster, innehåll, länkar och hypertexter som finns och ingår på hemsidan www.mittmagiskanamn.se.

INTEGRITETSPOLICY
Personuppgifterna som samlats in i de olika delarna på hemsidan omfattas av villkoren i vår integritetspolicy och det aktuella dokumentet. De två texterna kompletterar varandra.

Vi använder endast den personliga information som vi kan samla om användaren i enlighet med vår integritetspolicy. Denna policy är en viktig del av dessa användarvillkor, så det är viktigt att du läser dem. Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar användaren dessa och samtycker till vår integritetspolicy.

 

UPPSÄGNING

Vi kan ta bort sidan eller upphöra med att tillhandahålla någon av de tjänster som är tillgängliga via sidan när som helst efter eget omdöme, av vilken anledning som helst.
Vi kan avbryta åtkomsten till sidan när som helst efter eget omdöme, när som helst med eller utan förvarning.

BOKNING
Story Tailors förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, göra ändringar och uppdateringar av informationen på vår hemsida eller i dess gestaltning och presentation. Story Tailors förbehåller sig även rätten att tillfälligt och utan förvarning tillfälligt upphöra med webbplatsen på grund av eventuellt behov och att utföra underhåll, reparation eller förbättringsverksamhet.

Story Tailors förbehåller sig rätten att inkludera eller återkalla hela eller delar av hemsidan, all information efter eget behov och omdöme.

Användarens navigering innebär antagandet om ändring av tidigare lagtext som kan göras och deras kunskaper.
 

KONTRAKTSVILLKOR:

Allmänt
Att ignorera eller bortse från de allmänna villkoren undantar inte någon klient från dess samtycke. Hemsidan för "The Story Tailors" är uteslutande avsedd för vuxna och får inte användas av minderåriga. Vi begär uttryckligen att föräldrar eller vårdnadshavare vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra minderåriga att kunna registrera och göra inköp. Vårt registret förutsätter, från Kundens sida, det fullständiga och slutet godkännandet av de utsatta villkoren.

 

Beställningar och specifikationer
Orderbekräftelsen innehåller detaljer om din beställning och pris. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela oss om eventuella fel i ordern så snart som möjligt. Försummelse med att gör detta kan leda till felaktig leverans. Meddelande om eventuella fel efter vår 20 timmars tidsbegränsning accepteras inte av systemet, eftersom utskriftsprocessen då har påbörjats. I sådana fall har företaget ingen skyldighet att återbetala inköpet. Den maximala löptiden för att göra anspråk på  en beställning är 90 dagar ifrån sändningen, eftersom passerandet av detta datum inte upprätthålls i vårt datasystem.

Vi strävar efter att visa och beskriva alla tryckta färger som visas på vår hemsida och vår förhandsgranskning så exakt som möjligt, men vi kan inte garantera att färgerna på den produkt som levereras kommer att vara exakt matchande med de som visas på datorskärmen eller skärm på den mobil enhet som använts vid förhandsgranskning tillfället.


Leveransvillkor
För att kunna erbjuda våra tjänster på bästa sätt, kommer www.mittmagiskanamn.se att försöka leverera din personliga historia så fort som möjligt. De leveransmetoder som är tillgängliga är standard. Beräknad ankomsttid för produkten är cirka 15 arbetsdagar från inköpsdatumet genom vår standardtjänst. Framställningsperioden för den personliga boken beror till stor del på tillgången från våra leverantörer som ansvarar för tryckerier och transport.

 

Leveransplats för våra produkter kommer att visas i ordern och standardleveransmetod (om inte en annan metod anges och överenskommits) blir vanlig post. Vi gör allt vi kan för att hantera varje order inom den angivna tiden för varje produkt. Leveranstiden ska inte vara kärnan i dessa villkor och vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som kan uppstå som en följd av en försenad leverans av din beställning.

Användaren måste kontrollera sin produkt efter leverans och, om produkten har levererats av en operatör, underteckna paketets mottagelse-dokument. Användaren får inte avvisa en beställning eller del av en order baserat på en sen leverans i en order bestående av flera produkter. Om produkten vid leverans är defekt eller skadad, måste användaren tillhandahålla en skriftlig beskrivning av skadorna eller defekterna och lämna relevanta bevis.

Vi förbehåller oss rätten att skicka din order i flera leveranser. Om din beställning är planerad att ske i olika leveranser, utgör varje leverans ett oberoende och enskilt kontrakt. Om du av misstag inte hämtar ut ordern kommer vi inte att vara skyldiga att återbetala värdet av inköpet.


Godkännande av leverans
Användaren måste vara tillgänglig för att acceptera leveransen på det fastställda datumet, eftersom en standardleverans endast försöker leverera upp till 2 gånger. Om paketet inte mottagits efter dessa försök har man 7 dagar på sig att hämta sitt paket hos  med post-/kurir-företaget. Om användaren efter denna period ännu inte hämtat paketet kommer det att returneras till oss, med användaren ansvarig för kostnaden. Om leveransen avvisas eller returneras på grund av en felaktig adress, ansvarar användaren för kostnaderna. Om det inte hävs i denna period kommer ordern att avbrytas, rätten till återbetalning av motsvarande belopp upphävs, eftersom böckerna har gjorts för beställning och är tydligt personligt anpassade.

 

Transport
Anställningen av någon tjänst eller produkt innebär att ditt personliga samtycke för användningen av personuppgifter lämnas till transportföretaget för "The Story Tailors".Risken för förlust och/eller skada vid överlåtelse av de upphandlade varorna överförs ansvaret till Carrier-bolaget under transport.

Det är en förutsättning att vid tidpunkten för mottagandet av varorna anges på leveransdokumentet, att det är undertecknat av leverantör, att eventuell händelse som kan ha relaterat till varans skick har skrivits ned, förpackningen, antal förpackningar eller någon annan information om att det kan indikera avvikelser i sändningen också står skrivet i dokumentet. Det är viktigt att evt incident meddelas inom högst 24 timmar från mottagandet av materialet, för att kunna vidta åtgärder om det behövs.

Betalning
Alla priser inkluderar moms. Momsen beräknas utifrån det slutliga värdet av din beställning, i kronor och i procenten som gällde vid tidpunkten för beställningen.

Betalning sker via vår leverantörs betalningsplattform (för närvarande Debet / Kreditkort eller PayPal) vid tidpunkten för beställning och det ögonblick som det godkänts av oss. Vid den tiden kommer en full betalning att göras, och kontraktet träder i kraft. Den plattform som hanterar betalningar via kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard eller American Express) är Adyen BV.

Användaren instämmer i att alla uppgifter du ger oss för att utföra leveransen av din beställning är korrekta och att den betalningsmetod du valt är din egendom och att det finns tillräckliga medel eller kreditmöjligheter för att täcka betalningen och den totala kostnaden av ordern.

Betalning för alla produkter sker via en extern betalningsleverantör. Användaren måste ange sin betalningsinformation till nämnda leverantör och kan också behöva acceptera de ytterligare villkoren i samband med användningen av den tjänsten. Vi kan inte acceptera,  och härmed utesluta i all utsträckning tillåtande enligt gällande lag, allt ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av nämnda utomstående betalningsleverantör.

 

Returnering och avbokningsregler
Vi påminner dig om att de produkter som erbjuds är gjorda enligt användarens specifikationer och är tydligt personligt anpassade. Ångerrätten gäller inte avtal som avser leverans av varor gjorda enligt konsumentens och användarens specifikationer som resulterar i klart personliga varor.

Användaren har bara rätt att avbryta en beställning under följande omständigheter:
 
1- Om vi ​​inte har kunnat leverera ordern inom 35 dagar efter datumet då ordern lagts, av skäl som hänför sig till The Story Tailors.

2- När det gäller defekta produkter så snart du har upptäckt defekten (med tanke på att du har inspekterat produkten så snart som möjligt efter leveransen).

Om en beställning avbryts under villkor 1 eller 2, ansvarar vi för alla kostnader (inklusive inledande leverans och återbetalningsavgifter (om några)) av den aktuella ordern. Meddelanden som innebär en önskan om att avbryta en order ska skickas via e-post till hej@mymagicstory.com

Ingenting utöver de ovannämnda omständigheterna i våra användarvillkor ger dig rätt till avbeställning eller returnering i förhållande till produkter som enligt deras natur har gjorts i enlighet med dina specifikationer och är tydligt personligt anpassade. Användaren måste returnera en produkt i sin ursprungliga förpackning (som måste sparas för detta ändamål).

Vid bristfällig produkt måste säljaren försöka åtgärda, med vad som är möjligt, att reparera, ersätta, sänka priset eller säga upp avtalet. Åtgärder är gratis för både konsumenten och användaren. För detta måste konsumenten rapportera bevis så som bilder via email för att kunna visuellt visa den defekta produkten. Säljaren ansvarar för bristen på överensstämmelse som uppkommer inom två år efter leveransen.

Online tvistlösning och konfliktlösning för konsumtionsplattform i artikel 14 Förordning (EU) 524/2013: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (ODR) som kan ses här: http://ec.europa.eu/consumers / odr /. Information om deltagande i tvistlösningsförfarande inför skiljedomstol.


© 25/02/2019 - "The Story Tailors, S. L."
Alla rättigheter förbehållna.