Du har lagt till %s böcker i din varukorg
Totalpris:
Ordersammanfattning
Bok
Pris

x Bok


Leverans

Totalpris

Integritetsskyddspolicy & kakor

Integritetspolicy och GDPR

Hemsidan www.mittmagiskanamn.se ägs av The Story Tailors, S. L., med CIF: B-66606617.

Huvudkontoret: Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona.
Kontakt Mail: hej@themagicofmyname.com.

Din integritet som kund är mycket viktigt för oss. Därför har denna policy skrivits ner så att du på bästa sätt kan förstå hur vi samlar, kommunicerar, publicerar och använder din personliga information som du delar med oss.

Innan eller under tiden av insamlingen av dina personliga informationen kommer vi informera dig genom lagliga texter om processen kring insamlingen. Vi hanterar dina uppgifter i en total transparent process som har största relevans från det att du lagt din beställning och du i och med detta har gett över ansvaret till oss. I tillägg till detta kommer det användas på så sätt att vi har möjlighet att utföra din beställning via administration och hantering av din beställning. Dina uppgifter kommer inte användas i något annat syfte som inte överensstämmer med hantering av din beställning. Därför måste du vara styrande i relationen mellan kund och företag. Du måste lämna ditt okvalificerade samtycke till den obligatoriska kontrollen mot antagandet av lagtext.

Vi samlar personuppgifter genom legitima och skäliga medel och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke. Den personliga informationen måste vara relevant för det den  har för avsikt att bli använd för och inom den omfattningen för beställning måste informationen vara korrekt, fullständig och uppdaterad. Vi skyddar all personlig information mot rimliga säkerhetsgarantier såsom förlust av stöld, likaså obehörig tillgång, offentliggörande, kopiering, användning av modifiering.
Vi är dedikerade att utföra våra aktiviteter i enlighet med dessa principer för att säkerställa och skydda sekretessen av personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in?


När du lägger in din beställning på vår hemsida kommer du att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress och annan identifierande information. Den insamlade informationen används för att behandla transaktioner och skicka periodiska e-mails. (När det gäller emails om produkter som vi kommer att marknadsföra i framtiden, har du alltid möjlighet att säga upp och avsluta dessa email, vid tidpunkten för avtalet om en produkt). Följande personuppgifter som denna plattform samlar, antingen direkt eller via tredje part, är: Namn, Efternamn, E-mail, Adress, Land, Stad, Postnummer, Geografisk position, Telefonnummer, Kön, Företagsnamn, Cookies och användningsdata.
Personuppgifterna kan tillhandahållas av användaren på egen vilja eller det kan samlas in automatiskt under användningen av denna plattform.
Användarens vägran att tillhandahålla vissa personuppgifter eller att inte acceptera vår lagtext kan göra det omöjligt för denna plattform att tillhandahålla sina tjänster.
Användaren tar på sig ansvaret för personuppgifter från tredje part som publiceras eller delas via denna plattform och förklarar att denne har samtycke från nämnda tredje part att lämna uppgifter till ägaren.

 

 

Hur skyddar vi besöksinformationen?


Vi genomför säkerhetsåtgärder när en användare lägger en order, inklusive användningen av ett SSL-certifikat. Vi lagrar inte kreditkortsinformation och vi använder en specialiserad leverantör för en betalningsportal för att hantera transaktioner.


Dataskyddslagen


I enlighet med bestämmelserna i den Europeiska Förordningen 2016/679 som gick igenom den den 27 april i år (GDPR) för personuppgifter (LOPD) informerar vi dig om att de personuppgifter du ger oss via vår hemsida eller genom att skicka email till oss  kommer att införlivas i en automatisk fil ägd av The Story Tailors. Detta för att hantera, tillhandahålla, expandera och förbättra de tjänster som erbjuds på vår hemsida, genomföra de kontrakt och arbete som görs via vår hemsida, skicka enkäter, studera användningen av tjänster av registrerade användare, skicka uppdateringar av tjänster, samt att skicka reklam och/eller marknadsföringsinformation om produkter och tjänster som erbjuds av www.mittmagiskanamn.se. Detta i samtycke med den användare som uttryckligen är registrerad vid sändningen av sådan information på något sätt, inklusive de som uppstår i framtiden och särskilt post och e-post. Om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke kommer vi att använda din e-postadress för att skicka kommersiell kommunikation. Du kan när som helst avregistrera från dem.
Samtycke från den registrerade användaren att motta, via elektronisk post eller motsvarande elektroniska medel, kan återkallas genom anmälan adresserad till följande e-postadress: hej@themagicofmyname.com eller via länken "unsubscribe" i mailen som skickats ut. På samma sätt har den registrerade användaren möjlighet att komma åt sina personuppgifter och genomföra lämpliga ändringar i förhållande till dem. I den meningen samtycker den registrerade användaren till att lämna viss information i relation till deras personuppgifter och hålla uppgifterna till www.mittmagiskanamn.se uppdaterade. Medlemmen kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering och motstånd, i förekommande fall, begränsning och portabilitet, genom att skicka ett meddelande till adressen i detta avsnitt. Den registrerade användaren svarar, under alla omständigheter, om den underlättade dataens värdighet, förbehåller www.mittmagiskanamn.se rätten att utesluta användaren från den registrerade tjänsten om det kommer fram att denne har som lämnat falska uppgifter, eller påverkar övriga handlingar som i förhållande till lag.

 

Vad är syftet med behandlingen av de insamlade uppgifterna?


Användarens relativa data samlas in för realisering och materialisering av kontraktet som undertecknats mellan parterna (leverans av fastigheten) samt för följande ändamål: Statistik, Interaktion med sociala nätverk och externa plattformar, Kontakt med användaren, Kontakthantering och meddelandesändning, Betalningshantering, Registrering och autentisering, Remarketing och beteendemålning, Reklam, Prestandatestning av innehåll och funktionaliteter (A / B-testning), Hosting och Backend Infrastructure, Infrastrukturövervakning, Databashantering av användare, Värmekort, Interaktion med Live Chat-plattformar, platsbaserade interaktioner, hantering av hjälp och kontaktförfrågningar, innehålls- och visningsinnehåll på externa plattformar.
Användaren rekommenderas att konsultera vår sekretesspolicy för var och en av de plattformar genom vilka personuppgifter samlas in, till exempel sociala nätverk eller betalningsplattformar.
Se nedan för våra huvudsakliga behandlingar, inklusive:
- Nyhetsbrev, skickas periodiskt.
- Interaktion inom sociala medier och nätverk. De finns tillgängliga nu och de som kan finnas i framtiden samt att skicka information som kan vara av intresse för användaren (Vänligen uppmärksamma att de olika sociala medierna och nätverken i detta sammanhang har sina egna juridiska texter).
- Sändning av reklam per email över våra framtida böcker eller produkter, rabatter och kampanjer, bland annat (användaren kan när som helst begära återkallandet och framför allt har möjlighet att ge avslag även vid tidpunkten för avtalets ingående med The Story Tailors, där användaren har möjlighet att klicka i detta alternativ som möjliggör avslag).
- Reklaminnehåll skickas också till dig via vanligt post och innehåll som inte är inkompatibla, till exempel ett julkort, som vi här har nämnt som exempel.
- Systemet skickar dig även ett mail när det upptäcker att användaren har påbörjat kontraktsförfarandet och beställningen, men av olika skäl inte har slutfört det, sådan kommunikation sker via det angivna e-postmeddelandet och är begränsat till det angivna syftet.
- Vår hemsida kan sporadiskt göra en chatt tillgänglig där användarna kan interagera (The Story Tailors, är inte ansvarig för de uttalanden som gjorts och kan utföra regelbundna kontroller av innehållet, inklusive borttagning åtkomst när som helst).
- Data för minderåriga som underlättas, vilket gör att de är identifierbara, det är underförstått att de tillhandahålls av den vuxna och därför förutsätter samtycke i behandlingen och de nödvändiga överföringarna för den upphandlade tjänsten och ansvaret för sändningen av nämnda data efter att ha erhållit nödvändiga samtycke i ditt fall, från tredje part.

 

Personligdatakommunikation


Vi skickar aldrig användarens personuppgifter vidare till en tredje part. Vi förbehåller oss dock rätten att dela personuppgifter.

Se nedan för omständigheter där vi samlar och delar uppgifter med tredje part:
Vi kan kommunicera de personuppgifter som användaren tillhandahåller till våra leverantörer och affärspartners som arbetar för våra räkning för att uppfylla avtalet som är abonnemanget med användaren eller att kommunicera med användaren vid köp, för att hantera försäljningen och att följa villkoren för försäljning.
Det är möjligt att på grund av den verksamhet som utförs finns det andra mottagare av sådan information, såsom våra betalningsleverantörer eller försäkringsbolag för vår betalning, våra transportleverantörer och våra affärspartners. Avträdande görs också i samtycke, i förekommande fall, till de enheter som vi samarbetar med, för att förbättra listan över förslag till tjänster eller produkter, och söker alltid fördelaktiga villkor för användaren. Anmälan av tecknade, huvuduppgifterna är nödvändig för att det tecknade kontraktet ska slutföras och utförs med leveransföretag, som kommer att bära den upphandlade produkten och tryckpressen, vilket kommer att göra boken kontrakterad.
Vi utför även överföring av data till tredje kommersiella enheter, antingen för våra reklamutskick och för de andra kommersiella enheter som vi samarbetar med. Godkännandet av våra juridiska texter innebär att de samtycker till de uppdrag som vi nämner.
När det gäller våra affärspartners eller enheter som vi samarbetar med, om vi såg ett avträdande, varnade vi dem om att de alltid skulle vara relaterade till någon av parterna, den kommersiella sektorn de representerar och de behandlingar som de utför, om tillämpligt.
Vi kan också meddela användarens personuppgifter till tredje part, när det krävs enligt lag. I synnerhet i samband med utredningar som rör säkerhet eller överensstämmelse med gällande lag, att följa lagar eller förordningar eller rättsliga och polisiära förfaranden. På samma sätt för att skydda våra anställdas, abonnenter och våra tjänsters rättigheter eller egendom samt att undersöka, undvika eller inleda åtgärder i samband med olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet, överträdelser av Användarvillkoren eller Integritetspolicyn eller på annat sätt som lagen tillåter. Slutligen, även som en del av en företagets process för evt omorganisation (som det gäller fusion, förvärv och/eller försäljning av alla, nästan hela eller delar av våra tillgångar), för slutgiltig överföring av din verksamhet eller potentiella köpare och revisorer.

 

Ytterligare information om insamling av data och dess behandling

Juridiskt försvar


Användarens personuppgifter kan användas för ägarens rättsliga försvar i försök eller i de inledande skeden före en eventuell rättegång som härstammar från användningen av användaren av denna webbsida eller relaterade tjänster.
Användaren är medveten om att innehavaren kan krävas av myndigheter för att avslöja personuppgifter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter


Utöver informationen i denna sekretesspolicy kan denna plattform ge användaren kontextuell information om specifika tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemlogg och underhåll


Av de anledningar som är relaterade till drift och underhåll kan den här plattformen och andra tredjepartstjänster som används samla in en systemlogg, det vill säga filer som registrerar interaktionerna och kan innehålla personuppgifter, till exempel användarens IP-adress.

 

Information som inte finns i denna sekretesspolicy


Ytterligare information om insamling och behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från det företag som ansvarar för behandlingen av dem.

Data Innehavarens utövande av rättigheter


Användarna informeras om att de personuppgifter som tillhandahålls kommer att inkorporeras i olika filer, vederbörligen registrerade i Allmänna data sekretariatet, av vilket ägaren och ansvarig siffra är The Story Tailors (CIF: B-66606617), med säte i C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 i Barcelona, ​​genomföra en blandad behandling för att upprätthålla affärsrelationen samt att få reklam information om alla våra tjänster.
I enlighet med vad som fastställs i den normativa förteckningen över dataskydd kan användaren utöva sin rätt till tillgång, rättelse, upphävande och motstånd, rikta skriftlig kommunikation till The Story Tailors, C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, ​​där du kan bevisa din identitet eller e-post hej@themagicofmyname.com. Ansökan måste innehålla namn, efternamn och fotokopi av den berörda partens eller dess juridiska ombud identitet samt ett dokument som visar representationen, en ansökan i vilken ansökan görs, adress för anmälningar, datum och underskrift av Sökanden och styrkande handlingar av den begäran som du formulerar. Om förfrågan inte uppfyller de angivna kraven måste dess rättelse fortsätta. När det gäller rätten till tillträde kommer det endast att nekas när begäran inte uppfyller ovannämnda krav och inget berättigat intresse är ackrediterat för detta ändamål. Ingen hänsyn kommer att krävas för utövandet av rättigheter.
Ägarna till vilka personuppgifterna hänvisar har rätt att när som helst få bekräftelse på att dessa har lagrats av My Story Tailors, för att känna till deras innehåll och ursprung, för att verifiera deras noggrannhet eller begära att de fylls i, annulleras, uppdateras eller rättas, att vara anonym eller att blockera de personuppgifter som behandlas i strid med lagarna, samt att motsätta sig behandlingen av någon legitim anledning. Förfrågningarna måste skickas till det ansvariga för bearbetning med hjälp av kontaktinformationen som anges på denna sida.

 

Ändring av denna sekretesspolicy


Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy utan föregående meddelande. Det rekommenderas starkt att du regelbundet kolla denna sida, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges i slutet. Om en användare inte håller med någon av de ändringar som gjorts i denna policy, måste användaren sluta använda denna plattform och kan begära att deras personuppgifter raderas. Om inte annat anges gäller alltid den sekretesspolicy som gäller för alla personuppgifter som har samlats in till dess.

Juridisk information


Meddelande till europeiska användare: Denna sekretesspolicy har utformats i enlighet med de skyldigheter som anges i Art. 10 i direktiv 95/46/EG och i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2009/136 /CE, om cookies.

Kontakta


Om du vill kontakta oss för något ämne relaterat till sekretesspolicyn, skicka gärna ett mail till oss på: hej@themagicofmyname.com.


Godkännande av Cookies policy


Genom att använda webbportalen för "Mitt magiska namn" accepterar användaren användningen av cookies och godkänner behandling av information om sig själv på sätt och för de ändamål som anges nedan. Men "Mitt magiska namn" visar information om sin Cookies policy högst upp på webbsidans hemsida vid varje session för att göra användarna medvetna om det.

 

Konceptet Cookies

Cookies är filer som webbsidor kan ladda ner till din dator varje gång du öppnar en webbsida, skapad för att hjälpa webbportalen att analysera hur besökarna använder webbportalen som kan uppdateras eller återvinnas av den enhet som ansvarar för installationen.
Med dessa filer kan du lagra mängder data på användarens dator, som kan sträcka sig från några kilobytes till flera megabyte.
Cookies är ett verktyg som har en viktig roll för tillhandahållandet av information samhällstjänster eftersom de tjänar på att en webbsida kan lagra och hämta information om användarnas webbläsare eller deras team och beroende på vilken information som erhålls kan de känna igen Användare och förbättra tjänsterna.

 

 

Olika typer av Cookies


En klassificering görs av alla de olika Cookies som finns enligt en serie kategorier. Det är nödvändigt att komma ihåg att samma cookie kan ingå i mer än en kategori.
Enligt den enhet som hanterar domänen från vilken cookie som skickas och som behandlar de erhållna uppgifterna kan cookies vara:
• Egna cookies är de som skickas till användarens dator från en dator eller domän som hanteras av redaktören själv och från vilken den tjänst som begärs av användaren tillhandahålls.
• Cookies från tredje part är de som skickas till användarens dator från en dator eller domän som inte hanteras av utgivaren och från vilken den tjänst som användaren begär tillhandahålls.
Enligt den tidsperiod som cookies lagras i datorns / webbläsare av användarna görs en åtskillnad mellan:
• Sessionscookies (temporära cookies) är de som är utformade för att samla in och lagra din data från webbläsaren medan användaren är kopplad till en webbportal. De är vana vid att använda den för att lagra information som bara intresserar sig för att fortsätta tillhandahålla den tjänst som användaren begär i ett enda tillfälle.
Persistent cookies (permanenta cookies) är en typ av cookies där data lagras i användarens dator och kan nås och bearbetas under en tidsperiod som definieras av den person som ansvarar för cookien, som kan sträcka sig från några minuter till flera år.
Med hänsyn till det syfte med vilket de erhållna uppgifterna behandlas klassificeras cookies enligt följande:

  • Nödvändiga kakor och webbfyrar: Dessa kakor och identifierare används för funktioner som är nödvändiga för att hantera och tillhandahålla den service som du har efterfrågat och kräver därför inget samtycke.
  • Funktionella kakor och webbfyrar: Dessa låter oss erbjuda en kvalitetsupplevelse eftersom de kommer ihåg dina val för webbplatsen, din sökhistorik och eventuella kopplingar till dina surfvanor.
  • Statistiska kakor och webbfyrar: Dessa låter oss utvärdera vår publik och utarbeta användarstatistik i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster.
  • Reklamkakor och -webbfyrar: Dessa låter oss erbjuda dig innehåll, tjänster och reklam som anpassas till din profil, dina surfvanor och din sökhistorik.
  • Analytiska kakor och webbfyrar: Dessa låter oss samla in anonymiserad information om våra användares surfvanor och beteendemönster i ett standardformat.

I vilket fall som helst måste vi komma ihåg att samma cookie kan ha mer än ett syfte.

 

Cookies som används i webbportalen "Mitt magiska namn":


A) Cookies från en tredje part:
1. Google Analytics
Webbportalen "Mitt magiska namn" använder Google Analytics, en analytisk tjänst av webbportaler som tillhandahålls av Google, Inc., vilket möjliggör mätning och analys av navigering på webbsidor. Enligt tidigare typologi är de analyserande cookies.
Google Inc. är ett Delaware-företag med huvudkontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").


"Mitt magiska namn" använder Google Analytics-cookies, vilket är textfiler som finns på din dator som användare av den här webbplatsen, eftersom de tillåter oss och hjälper oss att analysera användningen som användarna gör på webbplatsen.
"Mitt magiska namn" via Google Analytics webbanalys får information relaterad till antalet användare som besöker webben, antalet besökta hemsidor, frekvensen och repetitionen av besök, varaktigheten av besök, användaren av webbläsaren, operatören som tillhandahåller tjänsten, språket, terminalen som används eller den stad som tilldelats sin IP-adress. Information som möjliggör en bättre och mer lämplig service av denna webbportal. Informationen som Cookie genererar om användningen av webbplatsen (inklusive dess IP-adress) kommer att sändas direkt och arkiveras av Google på de amerikanska servrarna.
I din webbläsare kan du se följande fyra cookies av Google Analytics-tjänsten som används av "Mitt magiska namn":
"_utma": Session Cookie som tillåter att övervaka aktiviteten som utförs i webbportalen "Mitt magiska namn" av användarna.
"_utmb": Persistent Cookie med utgångsdatum på 2 år, som samlar in standard registreringsinformation och data på användarna av Web Portal "Mitt magiska namn" anonymt.
"_utmc": Session Cookie som kommer att försvinna från användarens dator så sessionen slutar i webbportalen "Mitt magiska namn".
"_utmc": Hållbar Cookie utgår 6 månader efter att ha öppnat webbportalen "Mitt magiska namn".
Google kommer att använda denna information på uppdrag av "Mitt magiska namn" för att spåra användningen av webbportalen "Mitt magiska namn", sammanställa rapporter om webbportalens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens aktivitet och användningen av internet
"Mitt magiska namn" och Google får endast överföra denna information till tredje part när det krävs enligt lag eller när dessa tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google.
Varken "Mitt magiska namn" eller Google kommer att associera din IP-adress med någon annan data de har.

 

2. Reklamcookies från Google och youtube.com


Genom att komma åt webbplatsen kan du ladda ner cookies som är kopplade till domänen google.com (NID) och Google.co.uk (NID och PREF). Dessa cookies kan hämtas eftersom de är kopplade till vissa Google-produkter och tjänster som används av denna webbportal. I samma avseende informerar Google om att det använder dessa annonscookies "... för att kunna anpassa de annonser som visas i sina tjänster, till exempel Google Search".
Om du klickar på knappen för att acceptera cookies-policyn och efter att ha navigerat via den här webbportalen kan cookies från tredje part också hämtas under domänen på youtube.com.

3. Doubleclick.net


Företag för reklamändamål
"id": Hållbarhets cookies med utgångsdatum efter 6 månader

4. Facebook.com


Vi använder cookies för att använda dem på Facebook för reklamändamål enligt kundens önskemål
"act", "c_user", "csm", "fr", "p", "närvaro", "s", "xs": persistent cookie (permanent cookie) med utgångsdatum efter 6 månader.

5. Zopim


Cookie för att kunna delta i chattarna på ett mer personlig sätt.
"_cfduid": Persistent cookie som går ut efter 6 månader.

 

B) Våra egna cookies


Boken: Innehåller fullständig information om den valda boken
Skapandet av boken: Unik sessionidentifierare
characters_selection: Karaktärsval
id_product: Identifiering av vald produkt
isFlipbookCreated: Tillåter att förhandsvisningen av boken visas
is_error: Om det har funnits fel
språk: Språk
language_chat: Språket som används i  chatten
namn: Barnets namn för att konfigurera boken
selected_character: Vald karaktär
selectedgenderradioId: Valda kön

Så här ändrar du konfigurationen av cookies


"Mitt magiska namn" informerar användaren om att han/hon kan när som helst vägra använda cookies genom att välja lämplig konfiguration av sin webbläsare, men han/hon måste veta att om han/hon gör det, hon kanske inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet.
Här anger vi hur du söker, blockerar eller tar bort en cookie, även om processen kan variera beroende på webbläsare och version:


Chrome, instruktioner:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Explorer, instruktioner:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox, instruktioner:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, instruktioner:
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


Här finns mer information om det eller hur du inaktiverar användningen av Google Analytics-cookies: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es

 

Google Chrome

Go to Settings or Preferences through the File menu or by clicking on the personalisation icon that appears on the top right.

Click on the option Show advanced settings.

Go to Privacy> Content settings.

Select All cookies and site data.

A list with all the cookies ordered by domain will be displayed. You can search the cookies of a certain domain by entering the address partially or completely in the Search cookies field.

Once this filter is done, one or several lines with the cookies of the requested web appear on the screen. Then you must select them to eliminate them.

 

Internet Explorer

Gå till Verktyg, Internet Alternativ.

Klicka på Privacy.

Rör musen till det nivån av privathet du vill ha.

 

 

Firefox

Go to Options or Preferences (depending on your operating system).

Click on Privacy.

In the History choose Use custom settings for the history.

Next you will see the option Accept cookies, you can activate or deactivate it according to your preferences.

 

Safari (iOS)

Go to Settings, and then Safari.

Go to Privacy and Security, you will see the option Block cookies where you can adjust the type of blocking you want to perform.

 

Safari (OSX)

Go to Preferences, and then to Privacy.

In this section you will see the option Block Cookies where you can adjust the type of blocking you want to perform.

 

Android

Run the browser and press the Menu key, then Settings.

Go to Security and Privacy, you will see the option Accept Cookies where you can activate or deactivate the box.

 

Windows Phone

It may vary depending on the browser version:

Run the browser and press the Menu key, then Settings.

Go to Security and Privacy, you will see the option Accept cookies where you can activate or deactivate the box.

 

Senast Reviderad: 25/02/2019